Telefoon: 070 - 3 70 43 00 - Email: acvz@acvz.org
Attenderingsservice

Werkprogramma

Okt
Nov
Dec
Jan
Feb
Mrt
< EU verdelingsmechanisme asiel
< Toetsing geloofwaardigheid van het asielrelaas
< Vooronderzoek t.b.v. advies over het gebruik van profielen in de vreemdelingenketen >
< Vooronderzoek t.b.v. advies over Visumbeleid

Uitbreiding zoekjaar hoogopgeleiden

Wetsadvies over wijzigingen Vreemdelingenbesluit o.a. inzake uitbreiding van het zoekjaar hoogopgeleiden

ACVZ Signalering: Migratie en Arbeid

Geef vreemdelingen een woning in een regio waar werk is.
Deze signalering van de ACVZ  is gepubliceerd in Het Financieele Dagblad  op 14 september 2015.

External Processing

Dit advies uit 2010 beschrijft de achtergronden van het begrip external processing en verkent de juridische en praktische aspecten en voorwaarden waaronder external processing zou kunnen worden uitgevoerd. Advies-ACVZ-NR32-2010

Nieuw commissielid ACVZ

Mw. mr. dr. Evelien Brouwer is per 12 juni 2015 benoemd tot lid van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken

Advies wijziging Vreemdelingenbesluit inzake implementatie herziene Procedure- en Opvang richtlijn

Advies over de implementatie van de Procedure- en Opvangrichtlijn in het Vb 2000. De ACVZ heeft een aantal kanttekeningen bij de wijzigingen in het Vb 2000 die per artikel worden belicht.

Discussiestuk vaststellingsprocedure staatloosheid, 9 juli 2015

Een groep van experts heeft uitgangspunten geformuleerd waaraan een wettelijke regeling voor een vaststellingsprocedure voor staatloosheid dient te voldoen. De ACVZ heeft deze uitgangspunten vastgelegd in een discussiestuk.

Back to Top