Telefoon: 070 - 3 70 43 00 - Email: acvz@acvz.org
Attenderingsservice

Werkprogramma

Mei
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
< Toetsing geloofwaardigheid van het asielrelaas
< Het gebruik van profielen in de uitvoering van het vreemdelingenbeleid

De geloofwaardigheid gewogen. Een advies over het onderzoeken, integraal beoordelen en toetsen van verklaringen in de asielprocedure.

Dit advies bevat aanbevelingen om de beoordeling van de geloofwaardigheid van het asielverhaal te verbeteren

Kabinetsreactie ACVZ advies “Delen in verantwoordelijkheid. Voorstel voor een solidair Europees asielsysteem”.

Op 29 maart is de kabinetsreactie op het ACVZ advies ‘Delen in verantwoordelijkheid. Voorstel voor een solidair Europees asielsysteem’ aangeboden aan de Tweede Kamer.

Jaarverslag 2015

Dit is het jaarverslag van de ACVZ over 2015. In het verslag vindt u informatie over de beleids- en wetsadviezen die de commissie in 2015 heeft uitgebracht. Daarnaast wordt teruggeblikt op andere uitgebrachte producten, bijeenkomsten die de ACVZ heeft georganiseerd en bijdragen die de commissie heeft geleverd aan door anderen georganiseerde activiteiten.

Advies over aanscherping openbare orde beleid

Advies over wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000 i.v.m. aanscherping van het beleid inzake weigeren en intrekken asielvergunning na ernstig misdrijf.

Brief over afsluiting onderzoek visumbeleid

Met deze brief informeert de ACVZ de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over haar besluit om (vooralsnog) niet over de Nederlandse uitvoering van het gemeenschappelijke Europese visumbeleid te adviseren.

Werkprogrammering

De commissie heeft het voorstel voor haar werkprogrammering voorgelegd aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Het voorstel bevat onderwerpen als ‘legale toegang tot Europa’, ‘opvangmodaliteiten asielzoekers’, ‘doelmatigheid van het koppelingsbeginsel’, ‘het 1F-beleid’ en ‘effectiviteit van het terugkeerbeleid’. Na ontvangst van de reactie van de staatssecretaris, stelt de commissie haar definitieve programmering vast.

Back to Top