Telefoon: 070 - 3 70 43 00 - Email: acvz@acvz.org
Attenderingsservice

nieuw commissielid ACVZ

Mw. mr. dr. Evelien Brouwer is per 12 juni 2015 benoemd tot lid van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken

Advies wijziging Vreemdelingenbesluit inzake implementatie herziene Procedure- en Opvang richtlijn

Advies over de implementatie van de Procedure- en Opvangrichtlijn in het Vb 2000. De ACVZ heeft een aantal kanttekeningen bij de wijzigingen in het Vb 2000 die per artikel worden belicht.

Discussiestuk vaststellingsprocedure staatloosheid, 9 juli 2015

Een groep van experts heeft uitgangspunten geformuleerd waaraan een wettelijke regeling voor een vaststellingsprocedure voor staatloosheid dient te voldoen. De ACVZ heeft deze uitgangspunten vastgelegd in een discussiestuk.

Voorzitter Adriana van Dooijeweert gaat ACVZ verlaten

Na 7 jaar voorzitter te zijn geweest van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, start Adriana van Dooijeweert op 1 september als voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens.

Strategische landenbenadering migratie

strategische landenbenadering migratie: tussen wens en werkelijkheid

Bijeenkomst CRM, ACVZ en NO: ‘Zorgeloos op straat’, 16 juni 2015

Het College voor de Rechten van de Mens, de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken en de Nationale Ombudsman organiseerden op 16 juni 2015 gezamenlijk de bijeenkomst ‘Zorgeloos op straat’

Back to Top