Telefoon: 070 - 3 70 43 00 - Email: acvz@acvz.org
Attenderingsservice

Strategische landenbenadering migratie

strategische landenbenadering migratie: tussen wens en werkelijkheid

Bijeenkomst CRM, ACVZ en NO: ‘Zorgeloos op straat’, 16 juni 2015

Het College voor de Rechten van de Mens, de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken en de Nationale Ombudsman organiseren op 16 juni 2015 gezamenlijk de bijeenkomst ‘Zorgeloos op straat’

Jaarverslag 2014

De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) is een onafhankelijk adviesorgaan dat is ingesteld bij wet. De commissie bestaat uit tien leden met verschillende disciplines als achtergrond en die afkomstig zijn uit diverse maatschappelijke sectoren.

Bijdrage van Hans Sondaal (plv. Vz ACVZ) aan de Workshop ‘Openbare orde voor de Gevorderde’ van de SVMA

Bijdrage van Hans Sondaal (plv. Vz ACVZ) aan de Workshop ‘Openbare orde voor de Gevorderde’ van de SVMA (Specialisten Vereniging Migratierecht Advocaten)

Advies aanpassing regels oplegging en duur inreisverbod

Advies over de wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 (Vb 2000) in verband met aanpassing van de regels over de oplegging en de duur van het inreisverbod

Advies intrekken Nederlanderschap in belang nationale veiligheid

Advies wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN) in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid

Back to Top