Telefoon: 070 - 3 70 43 00 - Email: acvz@acvz.org
Attenderingsservice

Werkprogramma

Feb
Mrt
Apr
Mei
Jun
Jul
< Toetsing geloofwaardigheid van het asielrelaas
< Het gebruik van profielen in de uitvoering van het vreemdelingenbeleid >

Werkprogrammering

De commissie heeft het voorstel voor haar werkprogrammering voorgelegd aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Het voorstel bevat onderwerpen als ‘legale toegang tot Europa’, ‘opvangmodaliteiten asielzoekers’, ‘doelmatigheid van het… read more →

Delen in verantwoordelijkheid

In dit advies doet de ACVZ een voorstel voor een permanent verdelingsmechanisme voor de asielverantwoordelijkheden van de EU lidstaten.

Medische zorg aan ongedocumenteerden

Ongedocumenteerden krijgen niet altijd de zorg die zij nodig hebben. Dit schrijven het College voor de Rechten van de Mens, de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken en de Nationale ombudsman in een… read more →

Koos Richelle nieuwe voorzitter ACVZ

De heer mr. Koos Richelle benoemd tot nieuwe voorzitter van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken

Strategische landenbenadering migratie: tussen wens en werkelijkheid

Strategische landenbenadering migratie: tussen wens en werkelijkheid

Project gestart: Het gebruik van profielen in de uitvoering van het vreemdelingenbeleid

Hoe kan het gebruik van profielen bijdragen aan een efficiënte, effectieve en verantwoorde uitvoering van het vreemdelingenbeleid?

Back to Top