Telefoon: 070 - 3 70 43 00 - Email: acvz@acvz.org
Attenderingsservice

Werkprogramma

Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan
< Openbare orde beleid
< Migratiemanagement 2030
< Asielzoekers uit veilige landen

Pieken en dalen. Naar een duurzaam systeem voor opvang van asielzoekers en huisvesting en integratie van vergunninghouders

De opvang van asielzoekers en de huisvesting en integratie van vergunninghouders moeten anders worden georganiseerd en de verbeterde samenwerking tussen Rijk, provincies en gemeenten moet worden vastgehouden.

Aan de informateur: brief van voorzitters adviescolleges over participatie vluchtelingen

Signalering van voorzitters van vijf adviescolleges voor de wenselijkheid en het belang van een zo vroeg en zo intensief mogelijke deelname van vluchtelingen aan de Nederlandse samenleving.

Jaarverslag 2016

Jaarverslag met informatie over de uitgebrachte beleids- en wetsadviezen. Koos Richelle (voorzitter ACVZ) benadrukt in zijn voorwoord dat we moeten blijven nadenken over de migratie van morgen.

Werkprogramma 2017

In deze werkprogrammeringsbrief vraagt de staatssecretaris de ACVZ om een kwalitatief advies uit te brengen over de komst van asielzoekers uit zogenoemde veilige landen.

Verankering van het belang van het kind in de Vreemdelingenwet

De ACVZ staat positief tegenover het idee om in de Vw 2000 een uitwerking op te nemen van de algemene norm, die besloten ligt in artikel 3, lid 1 IVRK . De wijze waarop daaraan in het wetsvoorstel vorm is gegeven en de toelichting daarop roepen bij de adviescommissie echter teveel vragen op om tot een uitgewerkte advisering te komen. In deze brief stelt de ACVZ daarom een aantal vragen.

Wetsadvies Besluit Inburgering

De adviescommissie herhaalt in dit advies enkele eerder geuite zorgen over begrijpelijkheid van de formalisering van de regeling voor de nieuwkomer, de complexiteit van de uitvoering ervan en de extra bestuurlijke lasten die deze met zich mee zal brengen. Ook worden enige wetstechnische kanttekeningen bij het voorstel geplaatst.

Back to Top