Telefoon: 070 - 3 70 43 00 - Email: acvz@acvz.org
Attenderingsservice

Werkprogramma

Apr
Mei
Jun
Jul
Aug
Sep
< Duurzame asielopvang
< Openbare orde beleid
< Evaluatie bestuurlijke samenwerking verhoogde asielinstroom
< Migratiemanagement 2030

Aan de informateur: brief van voorzitters adviescolleges over participatie vluchtelingen

Signalering van voorzitters van vijf adviescolleges voor de wenselijkheid en het belang van een zo vroeg en zo intensief mogelijke deelname van vluchtelingen aan de Nederlandse samenleving.

Jaarverslag 2016

Jaarverslag met informatie over de uitgebrachte beleids- en wetsadviezen. Koos Richelle (voorzitter ACVZ) benadrukt in zijn voorwoord dat we moeten blijven nadenken over de migratie van morgen.

Werkprogramma 2017

In deze werkprogrammeringsbrief vraagt de staatssecretaris de ACVZ om een kwalitatief advies uit te brengen over de komst van asielzoekers uit zogenoemde veilige landen.

Verankering van het belang van het kind in de Vreemdelingenwet

De ACVZ staat positief tegenover het idee om in de Vw 2000 een uitwerking op te nemen van de algemene norm, die besloten ligt in artikel 3, lid 1 IVRK . De wijze waarop daaraan in het wetsvoorstel vorm is gegeven en de toelichting daarop roepen bij de adviescommissie echter teveel vragen op om tot een uitgewerkte advisering te komen. In deze brief stelt de ACVZ daarom een aantal vragen.

Wetsadvies besluit Inburgering

De adviescommissie herhaalt in dit advies enkele eerder geuite zorgen over begrijpelijkheid van de formalisering van de regeling voor de nieuwkomer, de complexiteit van de uitvoering ervan en de extra bestuurlijke lasten die deze met zich mee zal brengen. Ook worden enige wetstechnische kanttekeningen bij het voorstel geplaatst.

Wetsadvies vaststellingsprocedure staatloosheid

De ACVZ waardeert het dat de vaststellingsprocedure een wettelijke basis krijgt. In dit advies worden nog een aantal wijzigingen voorgesteld.

Back to Top