Telefoon: 070 - 3 70 43 00 - Email: acvz@acvz.org
Attenderingsservice

Werkprogramma

Mrt
Apr
Mei
Jun
Jul
Aug
Vreemdelingrechtelijke gevolgen van de voorstellen van de Staatscommissie Herijking Ouderschap >

Commissieleden ACVZ

Wijzigingen in de samenstelling van de adviescommissie.

Op weg naar 2030. Migratie: een toekomstverkenning

Deze toekomstverkenning biedt handvatten om met de onzekere toekomst van migratie om te gaan.

Lees verder

Vooronderzoek Bed, Bad, Brood

Inventarisatie in 2017 door ACVZ van knelpunten bij en mogelijke oplossingsrichtingen voor de bed-bad-broodopvang van niet rechthebbende vreemdelingen.

Lees verder

Gewogen gevaar

De ACVZ heeft onderzocht hoe het Nederlandse openbare-ordebeleid, met inachtneming van het Unierecht, op een evenwichtige wijze kan worden ingericht.

Lees verder

Op zoek naar veilige(r) landen

EU-coördinatie ontbreekt in het veilige landenbeleid waardoor een belangrijk doel, de vermindering van de asielstromen, wordt ondermijnd.

Lees verder

Quickscan buitenschuldbeleid

Vanwege aanhoudende signalen en om inzicht te verschaffen in de huidige werking van het buitenschuldbeleid heeft de ACVZ een quickscan over dit beleid uitgevoerd

Back to Top