Telefoon: 070 - 3 70 43 00 - Email: acvz@acvz.org
Attenderingsservice

Werkprogramma

Jan
Feb
Mrt
Apr
Mei
Jun
< Openbare orde beleid
< Migratiemanagement 2030
< Asielzoekers uit veilige landen

Quickscan buitenschuldbeleid

Vanwege aanhoudende signalen en om inzicht te verschaffen in de huidige werking van het buitenschuldbeleid heeft de ACVZ een quickscan over dit beleid uitgevoerd

Advies over ontwerpbesluit tot wijziging van Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met de EU-richtlijn inzake de toelating van onderzoekers, studenten, stagiairs en vrijwilligers van buiten de EU.

Lees verder

Pieken en dalen. Naar een duurzaam systeem voor opvang van asielzoekers en huisvesting en integratie van vergunninghouders

De opvang van asielzoekers en de huisvesting en integratie van vergunninghouders moeten anders worden georganiseerd en de verbeterde samenwerking tussen Rijk, provincies en gemeenten moet worden vastgehouden.

Aan de informateur: brief van voorzitters adviescolleges over participatie vluchtelingen

Signalering van voorzitters van vijf adviescolleges voor de wenselijkheid en het belang van een zo vroeg en zo intensief mogelijke deelname van vluchtelingen aan de Nederlandse samenleving.

Jaarverslag 2016

Jaarverslag met informatie over de uitgebrachte beleids- en wetsadviezen. Koos Richelle (voorzitter ACVZ) benadrukt in zijn voorwoord dat we moeten blijven nadenken over de migratie van morgen.

Werkprogramma 2017

In deze werkprogrammeringsbrief vraagt de staatssecretaris de ACVZ om een kwalitatief advies uit te brengen over de komst van asielzoekers uit zogenoemde veilige landen.

Back to Top