Telefoon: 070 - 3 70 43 00 - Email: acvz@acvz.org
Attenderingsservice

Werkprogramma

Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
< Rol van private actoren in het migratiedomein
< Aanpak secundaire migratie

Legale kanalen voor arbeidsmigranten

Een verkennend onderzoek.

Juni 2019

Lees verder

Bezwaren tegen CBS-definitie van ‘buitenlandse werknemer’

Artikel over de door CBS gebruikte definitie van ‘buitenlandse werknemer’

Mei 2019

Lees verder

Jaarverslag 2018

‘Onafhankelijke advisering vraagt om ruimte’, aldus de voorzitter ACVZ in zijn voorwoord bij het jaarverslag.

April 2019

Lees verder

Op weg naar 2030: Themanummer Journaal Vreemdelingenrecht over de toekomst van het vreemdelingenrecht

Open-access themanummer JNVR naar aanleiding van ACVZ rapport toekomstverkenning migratie.

Maart 2019

Lees verder

Het Koninkrijk en de internationale bescherming van (asiel)migranten

Signalering over de verdeling van verantwoordelijkheden en mogelijkheden tot samenwerking tussen de landen van het Koninkrijk.

Maart 2019

Lees verder

Marktwerking in het inburgeringsonderwijs

Lessen getrokken uit het verleden ten behoeve van nieuw evenwichtig stelsel voor kwalitatief inburgeringsonderwijs.

Maart 2019

Lees verder

Back to Top