Telefoon: 070 - 3 70 43 00 - Email: acvz@acvz.org
Attenderingsservice

Werkprogramma

Feb
Mrt
Apr
Mei
Jun
Jul
< Vreemdelingrechtelijke gevolgen van de voorstellen van de Staatscommissie Herijking Ouderschap
< Rol van private actoren in het migratiedomein
< Aanpak secundaire migratie >

Vooraankondiging publicatie advies: ‘Veranderend Ouderschap en Migratie’

18 februari a.s. publiceert de ACVZ haar advies ‘Veranderend Ouderschap en Migratie’

Februari 2019

Lees verder

Advies over herhaalde asielaanvragen

Onvoldoende onderbouwing van nut en noodzaak van voorgestelde wijziging van het Vreemdelingen -besluit i.v.m. de behandeling van herhaalde asielaanvragen.

December 2018

Lees verder

Wetsadvies over wijziging van de verblijfsduur van 5 naar 3 jaar

Wetsvoorstel is volgens ACVZ onvoldoende gemotiveerd; heeft weinig betekenis voor uitvoeringspraktijk; bemoeilijkt integratie en kost miljoenen meer.

November 2018

Lees verder

Kabinetsreactie op advies ‘Pieken en dalen’.

Inzichten uit advies betrokken bij ontwikkeling programma Flexibilisering Asielketen

November 2018

Lees verder

Plan van aanpak ACVZ onderzoek: Secundaire Migratie

Hoe gaan EU+ lidstaten om met secundaire migratie van asielzoekers en kan Nederland daar lering uit trekken? De ACVZ publiceert haar plan van aanpak voor dit uit te voeren onderzoek.

September 2018

Lees verder

Evaluatie: brede waardering voor ACVZ

Brede waardering voor onafhankelijke en kwalitatief hoogwaardige adviezen. De ACVZ kan zich echter nog duidelijker profileren en meer investeren in nazorg van adviezen.

September 2018

Lees verder

Back to Top