Telefoon: 070 - 3 70 43 00 - Email: acvz@acvz.org
Attenderingsservice

Werkprogramma

Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
< Vreemdelingrechtelijke gevolgen van de voorstellen van de Staatscommissie Herijking Ouderschap
< Rol van private actoren in het migratiedomein
< Aanpak secundaire migratie

Twee nieuwe leden ACVZ benoemd

Mevrouw prof. dr. H.A.G. de Valk en de heer dr. M.A.K. Klaassen voorgedragen als leden van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken.

Lees verder

Gewogen gevaar

Beleidsreactie staatssecretaris Harbers op ACVZ advies ‘Gewogen gevaar’.

Lees verder

Werkprogramma 2018

Drie adviesonderwerpen voor het werkprogramma 2018 vastgesteld.

Lees verder

Jaarverslag 2017

Overzicht van uitgebrachte rapporten en adviezen.

Lees verder

Op weg naar 2030. Migratie: een toekomstverkenning

Deze toekomstverkenning biedt handvatten om met de onzekere toekomst van migratie om te gaan.

Lees verder

Vooronderzoek Bed, Bad, Brood

Inventarisatie in 2017 door ACVZ van knelpunten bij en mogelijke oplossingsrichtingen voor de bed-bad-broodopvang van niet rechthebbende vreemdelingen.

Lees verder

Back to Top