Telefoon: 070 - 3 70 43 00 - Email: acvz@acvz.org
Attenderingsservice

Werkprogramma

Feb
Mrt
Apr
Mei
Jun
Jul
< Migratiemanagement 2030

Publieksbijeenkomst ‘Migratie op weg naar 2030. Nederland op slot? Pakhuis de Zwijger, 5 maart 2018

Op 5 maart a.s. publiceert de ACVZ haar rapport ‘Op weg naar 2030. Migratie: een toekomstverkenning’.

Vooronderzoek Bed, Bad, Brood

Inventarisatie in 2017 door ACVZ van knelpunten bij en mogelijke oplossingsrichtingen voor de bed-bad-broodopvang van niet rechthebbende vreemdelingen.

Lees verder

Gewogen gevaar

De ACVZ heeft onderzocht hoe het Nederlandse openbare-ordebeleid, met inachtneming van het Unierecht, op een evenwichtige wijze kan worden ingericht.

Lees verder

Op zoek naar veilige(r) landen

EU-coördinatie ontbreekt in het veilige landenbeleid waardoor een belangrijk doel, de vermindering van de asielstromen, wordt ondermijnd.

Lees verder

Quickscan buitenschuldbeleid

Vanwege aanhoudende signalen en om inzicht te verschaffen in de huidige werking van het buitenschuldbeleid heeft de ACVZ een quickscan over dit beleid uitgevoerd

Advies over ontwerpbesluit tot wijziging van Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met de EU-richtlijn inzake de toelating van onderzoekers, studenten, stagiairs en vrijwilligers van buiten de EU.

Lees verder

Back to Top