Telefoon: 070 - 3 70 43 00 - Email: acvz@acvz.org
Attenderingsservice

Werkprogramma

Apr
Mei
Jun
Jul
Aug
Sep
< Vreemdelingrechtelijke gevolgen van de voorstellen van de Staatscommissie Herijking Ouderschap >
Rol van private actoren in het migratiedomein >
Aanpak secundaire migratie >

Werkprogramma 2018

Drie adviesonderwerpen voor het werkprogramma 2018 vastgesteld.

Lees verder

Jaarverslag 2017

Overzicht van uitgebrachte rapporten en adviezen.

Lees verder

Commissieleden ACVZ

Wijzigingen in de samenstelling van de adviescommissie.

Op weg naar 2030. Migratie: een toekomstverkenning

Deze toekomstverkenning biedt handvatten om met de onzekere toekomst van migratie om te gaan.

Lees verder

Vooronderzoek Bed, Bad, Brood

Inventarisatie in 2017 door ACVZ van knelpunten bij en mogelijke oplossingsrichtingen voor de bed-bad-broodopvang van niet rechthebbende vreemdelingen.

Lees verder

Gewogen gevaar

De ACVZ heeft onderzocht hoe het Nederlandse openbare-ordebeleid, met inachtneming van het Unierecht, op een evenwichtige wijze kan worden ingericht.

Lees verder

Back to Top