Telefoon: 070 - 3 70 43 00 - Email: acvz@acvz.org
Attenderingsservice

Werkprogramma

Sep
Okt
Nov
Dec
Jan
Feb
< Vreemdelingrechtelijke gevolgen van de voorstellen van de Staatscommissie Herijking Ouderschap
< Rol van private actoren in het migratiedomein >
< Aanpak secundaire migratie >

Aankondiging kabinetsreactie op advies ‘Pieken en dalen’.

Eerste zicht op kabinetsplannen flexibilisering asielketen onder verwijzing naar ACVZ-advies ‘Pieken en dalen’ uit mei 2017. Inhoudelijke kabinetsreactie op advies volgt na de zomer 2018.

Kabinetsreactie op advies ‘Op zoek naar veilige(r) landen’

Kabinet ziet door ACVZ gesignaleerde knelpunten als reëel. Oplossingsrichtingen grotendeels onderschreven.

Lees verder

Twee nieuwe leden ACVZ benoemd

Mevrouw prof. dr. H.A.G. de Valk en de heer dr. M.A.K. Klaassen voorgedragen als leden van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken.

Lees verder

Gewogen gevaar

Beleidsreactie staatssecretaris Harbers op ACVZ advies ‘Gewogen gevaar’.

Lees verder

Werkprogramma 2018

Drie adviesonderwerpen voor het werkprogramma 2018 vastgesteld.

Lees verder

Jaarverslag 2017

Overzicht van uitgebrachte rapporten en adviezen.

Lees verder

Back to Top