Telefoon: 070 - 3 70 43 00 - Email: acvz@acvz.org
Attenderingsservice

Werkprogramma

Mrt
Apr
Mei
Jun
Jul
Aug
< Rol van private actoren in het migratiedomein
< Aanpak secundaire migratie >

Het Koninkrijk en de internationale bescherming van (asiel)migranten

Signalering over de verdeling van verantwoordelijkheden en mogelijkheden tot samenwerking tussen de landen van het Koninkrijk

Maart 2019

Lees verder

Marktwerking in het inburgeringsonderwijs

Lessen getrokken uit het verleden ten behoeve van nieuw evenwichtig stelsel voor kwalitatief inburgeringsonderwijs.

Maart 2019

Lees verder

Veranderend Ouderschap en Migratie

Vreemdelingrechtelijke gevolgen van het invoeren van regelingen voor meerouderschap, meerpersoonsgezag en draagmoederschap.

Februari 2019

Lees verder

Advies over herhaalde asielaanvragen

Onvoldoende onderbouwing van nut en noodzaak van voorgestelde wijziging van het Vreemdelingen -besluit i.v.m. de behandeling van herhaalde asielaanvragen.

December 2018

Lees verder

Wetsadvies over wijziging van de verblijfsduur van 5 naar 3 jaar

Wetsvoorstel is volgens ACVZ onvoldoende gemotiveerd; heeft weinig betekenis voor uitvoeringspraktijk; bemoeilijkt integratie en kost miljoenen meer.

November 2018

Lees verder

Kabinetsreactie op advies ‘Pieken en dalen’.

Inzichten uit advies betrokken bij ontwikkeling programma Flexibilisering Asielketen

November 2018

Lees verder

Back to Top