Telefoon: 070 - 3 70 43 00 - Email: acvz@acvz.org
Attenderingsservice

Werkprogramma

Okt
Nov
Dec
Jan
Feb
Mrt
< Vreemdelingrechtelijke gevolgen van de voorstellen van de Staatscommissie Herijking Ouderschap
< Rol van private actoren in het migratiedomein
< Aanpak secundaire migratie >
Wetsvoorstel wijziging geldigheidsduur verblijfsvergunning

Plan van aanpak ACVZ onderzoek: Secundaire Migratie

Hoe gaan EU+ lidstaten om met secundaire migratie van asielzoekers en kan Nederland daar lering uit trekken? De ACVZ publiceert haar plan van aanpak voor dit uit te voeren onderzoek.

September 2018

Lees verder

Evaluatie: brede waardering voor ACVZ

Brede waardering voor onafhankelijke en kwalitatief hoogwaardige adviezen. De ACVZ kan zich echter nog duidelijker profileren en meer investeren in nazorg van adviezen.

September 2018

Lees verder

Aankondiging kabinetsreactie op advies ‘Pieken en dalen’.

Eerste zicht op kabinetsplannen flexibilisering asielketen onder verwijzing naar ACVZ-advies ‘Pieken en dalen’ uit mei 2017. Inhoudelijke kabinetsreactie op advies volgt na de zomer 2018.

Juli 2018

Lees verder

Kabinetsreactie op advies ‘Op zoek naar veilige(r) landen’

Kabinet ziet door ACVZ gesignaleerde knelpunten als reëel. Oplossingsrichtingen grotendeels onderschreven.

Juni 2018

Lees verder

Twee nieuwe leden ACVZ benoemd

Mevrouw prof. dr. H.A.G. de Valk en de heer dr. M.A.K. Klaassen voorgedragen als leden van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken.

Juni 2018

Lees verder

Gewogen gevaar

Beleidsreactie staatssecretaris Harbers op ACVZ advies ‘Gewogen gevaar’.

April 2018

Lees verder

Back to Top