Telefoon: 070 - 3 70 43 00 - Email: acvz@acvz.org
Attenderingsservice

Werkprogramma

Mrt
Apr
Mei
Jun
Jul
Aug
< Duurzame asielopvang
< Openbare orde beleid
< Evaluatie bestuurlijke samenwerking verhoogde asielinstroom
Migratiemanagement 2030 >

Jaarverslag 2016

Jaarverslag met informatie over de uitgebrachte beleids- en wetsadviezen. Koos Richelle (voorzitter ACVZ) benadrukt in zijn voorwoord dat we moeten blijven nadenken over de migratie van morgen.

Werkprogramma 2017

In deze werkprogrammeringsbrief vraagt de staatssecretaris de ACVZ om een kwalitatief advies uit te brengen over de komst van asielzoekers uit zogenoemde veilige landen.

Verankering van het belang van het kind in de Vreemdelingenwet

De ACVZ staat positief tegenover het idee om in de Vw 2000 een uitwerking op te nemen van de algemene norm, die besloten ligt in artikel 3, lid 1 IVRK . De wijze waarop daaraan in het wetsvoorstel vorm is gegeven en de toelichting daarop roepen bij de adviescommissie echter teveel vragen op om tot een uitgewerkte advisering te komen. In deze brief stelt de ACVZ daarom een aantal vragen.

Wetsadvies besluit Inburgering

De adviescommissie herhaalt in dit advies enkele eerder geuite zorgen over begrijpelijkheid van de formalisering van de regeling voor de nieuwkomer, de complexiteit van de uitvoering ervan en de extra bestuurlijke lasten die deze met zich mee zal brengen. Ook worden enige wetstechnische kanttekeningen bij het voorstel geplaatst.

Wetsadvies vaststellingsprocedure staatloosheid

De ACVZ waardeert het dat de vaststellingsprocedure een wettelijke basis krijgt. In dit advies worden nog een aantal wijzigingen voorgesteld.

Profileren en selecteren: advies over het gebruik van profilering in de uitvoering van het vreemdelingenbeleid

In dit advies presenteert de adviescommissie de resultaten van haar onderzoek naar de profielen die bij de uitvoering van het vreemdelingenbeleid worden ingezet.
De ACVZ pleit voor de ontwikkeling van een helder en toekomstgericht kader voor het gebruik van profielen in de uitvoering van het vreemdelingenbeleid.

Back to Top