Telefoon: 070 - 3 70 43 00 - Email: acvz@acvz.org
Attenderingsservice

Werkprogramma

Dec
Jan
Feb
Mrt
Apr
Mei
< Vreemdelingrechtelijke gevolgen van de voorstellen van de Staatscommissie Herijking Ouderschap
< Rol van private actoren in het migratiedomein
< Aanpak secundaire migratie
< Wijziging Vb2000 i.v.m. aanpassing procedure behandeling herhaalde asielaanvraag

Wetsadvies over wijziging van de verblijfsduur van 5 naar 3 jaar

Wetsvoorstel is volgens ACVZ onvoldoende gemotiveerd; heeft weinig betekenis voor uitvoeringspraktijk; bemoeilijkt integratie en kost miljoenen meer.

November 2018

Lees verder

Kabinetsreactie op advies ‘Pieken en dalen’.

Inzichten uit advies betrokken bij ontwikkeling programma Flexibilisering Asielketen

November 2018

Lees verder

Plan van aanpak ACVZ onderzoek: Secundaire Migratie

Hoe gaan EU+ lidstaten om met secundaire migratie van asielzoekers en kan Nederland daar lering uit trekken? De ACVZ publiceert haar plan van aanpak voor dit uit te voeren onderzoek.

September 2018

Lees verder

Evaluatie: brede waardering voor ACVZ

Brede waardering voor onafhankelijke en kwalitatief hoogwaardige adviezen. De ACVZ kan zich echter nog duidelijker profileren en meer investeren in nazorg van adviezen.

September 2018

Lees verder

Kabinetsreactie op advies ‘Op zoek naar veilige(r) landen’

Kabinet ziet door ACVZ gesignaleerde knelpunten als reëel. Oplossingsrichtingen grotendeels onderschreven.

Juni 2018

Lees verder

Gewogen gevaar

Beleidsreactie staatssecretaris Harbers op ACVZ advies ‘Gewogen gevaar’.

April 2018

Lees verder

Back to Top