Telefoon: 070 - 3 70 43 00 - Email: acvz@acvz.org
Attenderingsservice

Werkprogramma

Sep
Okt
Nov
Dec
Jan
Feb
< Openbare orde beleid
< Migratiemanagement 2030
< Asielzoekers uit veilige landen
< Advies inzake ontwerpbesluit tot wijziging van Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met de EU-richtlijn inzake de toelating van onderzoekers, studenten, stagiairs en vrijwilligers van buiten de EU

(Her)benoeming leden ACVZ

Mevr. mr. J.M.C. Louwinger-Rijk per 1 september 2017 nieuw lid van de ACVZ. Mevr. prof. J.P. van der Leun herbenoemd.

Pieken en dalen. Naar een duurzaam systeem voor opvang van asielzoekers en huisvesting en integratie van vergunninghouders

De opvang van asielzoekers en de huisvesting en integratie van vergunninghouders moeten anders worden georganiseerd en de verbeterde samenwerking tussen Rijk, provincies en gemeenten moet worden vastgehouden.

Aan de informateur: brief van voorzitters adviescolleges over participatie vluchtelingen

Signalering van voorzitters van vijf adviescolleges voor de wenselijkheid en het belang van een zo vroeg en zo intensief mogelijke deelname van vluchtelingen aan de Nederlandse samenleving.

Jaarverslag 2016

Jaarverslag met informatie over de uitgebrachte beleids- en wetsadviezen. Koos Richelle (voorzitter ACVZ) benadrukt in zijn voorwoord dat we moeten blijven nadenken over de migratie van morgen.

Werkprogramma 2017

In deze werkprogrammeringsbrief vraagt de staatssecretaris de ACVZ om een kwalitatief advies uit te brengen over de komst van asielzoekers uit zogenoemde veilige landen.

Verankering van het belang van het kind in de Vreemdelingenwet

De ACVZ staat positief tegenover het idee om in de Vw 2000 een uitwerking op te nemen van de algemene norm, die besloten ligt in artikel 3, lid 1 IVRK . De wijze waarop daaraan in het wetsvoorstel vorm is gegeven en de toelichting daarop roepen bij de adviescommissie echter teveel vragen op om tot een uitgewerkte advisering te komen. In deze brief stelt de ACVZ daarom een aantal vragen.

Back to Top