Telefoon: 070 - 3 70 43 00 - Email: acvz@acvz.org
Attenderingsservice

Attenderingsservice.

Aanmelden voor de attenderingsservice

Met dit formulier kunt u zich aanmelden voor de attenderingsservice van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken. U wordt dan per e-mail geïnformeerd over te publiceren adviezen en rapporten alsmede activiteiten van de ACVZ.

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken voert het beheer en de verwerking van de data voor deze attenderingsservice conform de in de AVG vastgelegde regels uit. Dit betekent onder andere dat nooit persoonlijke data met andere organisaties of personen wordt gedeeld.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Organisatie

Ik ga akkoord met de privacyvoorwaarden

Back to Top