Aanvullend wetsadvies strafbaarstelling illegaal verblijf van vreemdelingen

Volledige versie

Memorie van toelichting Intrekking wetsvoorstel

Aanvullend advies over voorstel tot wijziging Vreemdelingenwet (Vw) 2000 in verband met de strafbaarstelling van illegaal verblijf van vreemdelingen in Nederland.