Jaarverslag 2018

‘Op politiek brisante terreinen als migratie zijn regeerakkoorden gedetailleerd en strak geformuleerd, hetgeen de ruimte en de belangstelling voor vrije bespiegeling inperkt. Het opstellen van een adviesprogramma vertoont onder die omstandigheden trekken van het uitzetten van een koers tussen gevaarlijke klippen, terwijl het wezen van onafhankelijke advisering veeleer vraagt om ruimte, om een weidse blik naar de horizon over open wateren. De ACVZ heeft ook in de door haar in 2018 uitgebrachte adviezen dat gezichtspunt invulling gegeven.

Aldus Koos Richelle in zijn voorwoord bij het jaarverslag 2018.

Jaarverslag 2018