Advies aanscherping glijdende schaal

Volledige versie

Nader rapport

De voorgestelde aanscherping omvat twee maatregelen. Allereerst wordt de termijn waarbinnen een veroordeling voor een misdrijf tot één dag gevangenisstraf aanleiding kan zijn voor intrekking van een verblijfsvergunning verlengd van drie jaar naar vijf jaar. Ten tweede wordt de definitie van veelplegers aangepast. Als veelplegers werden aangemerkt personen die drie misdrijven hebben gepleegd. In dit besluit wordt dit gesteld op twee misdrijven, zodat voor recidivisten een strengere schaal kan worden toegepast.

De voorgestelde aanscherping van de glijdende schaal is niet doorgevoerd.