Advies Besluit inburgering

Volledige versie

Besluit, nota van toelichting

ACVZ wetsadvies Wet inburgering, brief van 16 mei 2011. Advies over het voorstel Besluit tot wijziging van het Besluit inburgering en enkele andere besluiten in verband met de versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de inburgering plichtige.