Advies in verband met wijziging basisexamen inburgering

Volledige versie

Besluit met nota van toelichting

Uit de toelichting leidt de ACVZ af dat er twee belangrijke argumenten in de evaluaties zijn om het vereiste niveau te verhogen naar A1:
-het absolute taalniveau na aankomst in Nederland is nog steeds erg laag;
-het A1min-niveau is te laag om echt te beklijven.

In de toelichting wordt echter niet onderbouwd waarom verhoging van het vereiste niveau naar A1 zou leiden tot een situatie waarin het niveau van de migrant na aankomst in Nederland niet meer laag zou zijn. Evenmin is aangetoond dat de verhoging zou leiden tot het beter beklijven van de opgedane kennis. De ACVZ adviseert niet over te gaan tot verhoging van het vereiste taalniveau zonder een betere onderbouwing van deze aanscherping.