Briefadvies verhoging leeftijdsvereiste Nederlandse referent naar 24 jaar

Volledige versie

De achtergrond van dit verzoek is gelegen in de wens van het kabinet
om de EU-richtlijn gezinshereniging aan te passen zodat het mogelijk
wordt de leeftijdseis van 24 jaar in te voeren voor derdelanders die voor
gezinshereniging naar Nederland willen komen. Bij derdelanders gaat
het om vreemdelingen die van buiten de Europese Unie (EU) of Europese
Economische Ruimte (EER) komen. Een dergelijke aanpassing van de
richtlijn kan alleen in EU-verband geregeld worden, en zal naar alle
waarschijnlijkheid niet op korte termijn gerealiseerd kunnen worden.1 Het
doel van de richtlijn is om gezinshereniging mogelijk te maken, en dit
recht kan alleen onder bepaalde voorwaarden beperkt worden. Het kabinet
bepleit aanpassing van de leeftijdseis op grond van het op zich legitieme
streven om schijnrelaties en dwanghuwelijken tegen te gaan en integratie te
bevorderen. Omdat een verhoging van de leeftijdseis voor de derdelander in
het kader van gezinshereniging momenteel niet haalbaar is, onderzoekt het
kabinet of verhoging van de leeftijdseis voor de Nederlandse referent mogelijk
en wenselijk is, en welke gevolgen een dergelijke eenzijdige verhoging van de
leeftijd zal kunnen hebben.