Advies over toezicht ter bestrijding van illegaal verblijf na grensoverschrijding

Volledige versie

Besluit met nota van toelichting

Met de wijziging van het Vb 2000 wordt blijkens de toelichting beoogd gevolg te geven aan de uitspraak van het Europese Hof van Justitie (verder te noemen: het Hof) van 22 juni 20101, de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (verder te noemen: ABRvS) van 28 december 20102 en aan artikel 21, onderdeel a, van de Schengengrenscode3.