Advies regelen verblijfsstatus na verlies Nederlanderschap

Volledige versie

Advies over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Vreemdelingen besluit 2000 in verband met het regelen van de verblijfsstatus bij verlies van het Nederlanderschap met terugwerkende kracht tot het moment van verkrijging.