Advies tegengaan huwelijksdwang

Volledige versie

Memorie van toelichting

Dit advies ziet vooral op de vreemdelingrechtelijke gevolgen van het conceptwetsvoorstel. De ACVZ heeft zich bij de beoordeling van het conceptwetsvoorstel gericht op de vraag of het voorstel vreemdelingrechtelijke problemen zal creëren.

De ‘Wet tegengaan huwelijksdwang’  is op 14 oktober 2015 geplaatst in het Staatsblad.  Zie verder: Wet tegengaan huwelijksdwang