Advies vereiste mvv

Volledige versie

Besluit met nota van toelichting

Advies inzake de conceptwijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met het vereiste van een machtiging tot voorlopig verblijf.