Advies verlenging naturalisatietermijnen en uitbreiding openbare ordetoets minderjarigen

Volledige versie

Memorie van Toelichting

Het thans voorliggende voorstel ziet op een aantal maatregelen:
– Verlenging van de algemene naturalisatietermijn van vijf naar zeven jaar, het
schrappen van enkele uitzonderingen op deze algemene naturalisatietermijn en
het stellen van een termijn van drie jaar toelating en hoofdverblijf voor degenen
die gehuwd zijn met een Nederlander;
– Versterking van de taalbeheersing voor diegenen die Nederlander willen worden
door het schrappen van de optie van artikel 6, eerste lid, onderdeel g;
– Invoering van een openbare ordetoetsing bij medenaturalisandi en optanten van
12 tot 16 jaar.