Advies versterking eigen verantwoordelijkheid inburgering plichtige

Volledige versie

Memorie van toelichting Wetstekst

Voorafgaand aan de opmerkingen ten aanzien van de specifieke wijzigingsvoorstellen maakt de ACVZ een aantal algemene opmerkingen over de legitimiteit, de effectiviteit en de proportionaliteit van de voorstellen.