Afschaffing driejarenbeleid

Volledige versie

Geachte heer Nawijn,

Bij Brief van 6 november 2002 heeft U aan de ACVZ gezonden uw schrijven van
gelijke datum aan de Voorzitter van de Tweede Kamer, houdende het voornemen
van de beëindiging van het zogeheten driejarenbeleid per 1 december 2002.
U hebt de ACVZ de gelegenheid geboden desgewenst binnen vier weken van advies
te dienen. De ACVZ stelt U hierbij in kennis van de onderstaande overwegingen.
(…)