Eenmalige bijzondere maatregel c.a.

Volledige versie

Persbericht Reactie minister
Parlementaire informatie

De ACVZ heeft kennis genomen van de eenmalige bijzondere maatregel ten aanzien van langdurig in Nederland verblijvende asielzoekers, de individuele beslissingen en van hetgeen zich daaromtrent in de laatste weken in diverse gremia en de media heeft afgespeeld. Zij is van oordeel dat zich een dilemma aan het aftekenen is dat voor het draagvlak van asielbeleid in het algemeen en voor het draagvlak van het terugkeerbeleid in het bijzonder nadelige gevolgen kan hebben. Daarom heeft zij zich beraden over de betreffende problematiek. De ACVZ is gekomen tot het navolgende advies.