Eerste Hulp bij Huwelijksdwang

Volledige versie

Persbericht Reactie minister

In deze synopsis wordt het uitvoeringsplan ‘Eerste Hulp bij Huwelijksdwang’ samengevat. Dit uitvoeringsplan vormt een uitwerking van het in juli 2005 uitgebrachte advies van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) ‘Tot het huwelijk gedwongen’.1
De minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie heeft bij brief van 28 oktober 2005 gevraagd de aanbevelingen uit dat advies te concretiseren en te operationaliseren in een uitvoeringsplan, dat de volgende onderdelen dient te bevatten:
– een in Nederland toepasbaar model, op basis van “best practices”, waaronder de succesfactoren
van de aanpak in Amsterdam Osdorp, rekening houdend met beperkt budget,
– het aangeven van de organisaties en instanties die hierin een rol behoren te spelen en de
wijze waarop de overheid hen bij de realisering moet betrekken,
– een prioriteitsstelling van de voor het voorkomen dan wel bestrijden van huwelijksdwang
benodigde activiteiten en een heldere verdeling tussen de betrokken beroepsdisciplines,
– een opzet voor het monitoren van de kwaliteit van aanpak,
– mogelijkheden voor Nederlandse vertegenwoordigingen in de risicolanden om veilige
opvang voor slachtoffers van huwelijksdwang in het land van herkomst te ondersteunen
en/of te organiseren.