Huwelijks- en gezinsmigratie

Volledige versie Kabinetsreactie

Persbericht

In deze brief geeft het kabinet aan dat de instroom van laagopgeleide gezinsmigranten nadelige gevolgen heeft voor hun inburgering en de opvoeding en het onderwijs van hun kinderen. Het kabinet geeft aan dat “achterblijvende integratie en emancipatie van gezinsmigranten” de Nederlandse samenleving voor grote uitdagingen stelt. Vooral de ontoereikende opleiding van een aanzienlijk deel van de gezinsmigranten leidt volgens het kabinet tot integratieproblemen. Deze problemen en de spanningen die deze veroorzaken vragen volgens het kabinet te veel van de spankracht van de Nederlandse samenleving. In de brief stelt het kabinet enkele maatregelen voor om de gesignaleerde problemen aan te pakken en geeft het aan het noodzakelijk te vinden “dat er reële eisen worden gesteld aan gezinsmigranten”.