Inburgeringseisen als voorwaarde voor verblijf in Nederland

Volledige versie

Persbericht Voorstudie
Reactie minister

In dit advies beoordeelt de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) op verzoek van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie (MVI) het voornemen van het Kabinet om ‘inburgeringsvoorwaarden’ te stellen voor toelating van vreemdelingen tot Nederland respectievelijk voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd.