Jaarverslag 2011

Jaarverslag 2011

In 2011 heeft de Adviescommissie drie beleidsadviezen en negen wetsadviezen uitgebracht. Twee adviesprojecten uit het werkprogramma 2011 worden in 2012 afgerond. Daarnaast heeft de commissie een verslag van haar tienjarig bestaan gepubliceerd op de website.