Jaarverslag 2015

Volledige versie

Dit is het jaarverslag van de ACVZ over 2015. In het verslag vindt u informatie over de beleids- en wetsadviezen die de commissie in 2015 heeft uitgebracht. Daarnaast wordt teruggeblikt op andere uitgebrachte producten, bijeenkomsten die de ACVZ heeft georganiseerd en bijdragen die de commissie heeft geleverd aan door anderen georganiseerde activiteiten.