Nederland migratieland, ook in 2025 (g)een probleem

Volledige versie

Persbericht

In mei 2007 heeft de ACVZ tijdens een door haar belegde conferentie lijnen uitgezet naar het beleid in een verdere toekomst. Na de conferentie werd nog een aantal kleinere studiebijeenkomsten gehouden om het beeld van de toekomst nog scherper te krijgen. Ook werd daarbij ingegaan op de noodzakelijk geachte ontwikkelingen met het oog op die toekomst. De deelnemers aan de verschillende studiebijeenkomsten kregen in sommige gevallen de opdracht het bestaande beleid en de bijbehorende regelgeving goeddeels los te laten onder het motto: ‘dromen met open ogen’.