Plan van aanpak ACVZ onderzoek: Secundaire Migratie

Hoe gaan EU+ lidstaten om met secundaire migratie van asielzoekers? En kan Nederland daar lering uit trekken?

Dat is de hoofdonderzoeksvraag van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken naar aanleiding van het verzoek van staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Mark Harbers om te adviseren over de aanpak van secundaire migratiestromen van asielzoekers.

Met secundaire migratie bedoelt de ACVZ: doormigratie van een asielzoeker komende uit: het land van aankomst, of uit een lidstaat die op grond van de Dublin Verordening verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielvraag.

Plan van aanpak onderzoek Secundaire migratie

Voor nadere informatie over dit adviesproject kunt u contact opnemen met:

Sander Vergeer, projectleider, a.c.vergeer@acvz.minvenj.nl, 0031-(0)646840912
Lambert Obermann l.j.obermann@acvz.minvenj.nl, 0031-(0)625685553