Signalering gezinsmigratie

Signalering

In deze signalering brengt de ACVZ een viertal aspecten van gezinsmigratie onder de aandacht. Gezinsmigratie gaat zowel over gezinshereniging als over gezinsvorming en dat betekent dat artikel 8 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) daarbij in beeld komt.