Signalering Vermaatschappelijking in het vreemdelingenbeleid

Signalering

In deze signalering brengt de ACVZ het verschijnsel van ‘vermaatschappelijking’ onder de aandacht. Vermaatschappelijking manifesteert zich al langer binnen de Nederlandse samenleving,1 maar lijkt de laatste jaren ook zichtbaarder te worden op het terrein van het vreemdelingenbeleid. Onder ‘vermaatschappelijking’ verstaat de ACVZ enerzijds het door de overheid bewust betrekken van maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers (civil society) bij de uitvoering van publieke taken en anderzijds het zelf oppakken van deze taken door de civil society daar waar de overheid deze al dan niet bewust, niet, of ten dele invult.