Aan de informateur: brief van voorzitters adviescolleges over participatie vluchtelingen

Volledige versie

In deze signalering vragen de voorzitters van een vijftal adviescolleges te weten de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, het College voor de Rechten van de Mens, de Raad voor het Openbaar Bestuur, de Sociaal Economische Raad en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid de aandacht voor de wenselijkheid en het belang van een zo vroeg en zo intensief mogelijke deelname van vluchtelingen aan de Nederlandse samenleving.