Terug naar school

Volledige versie

Persbericht Voorstudie

Reactie minister

De ACVZ komt tot de conclusie dat het schoolgaan van in Nederland geboren kinderen in het land van oorsprong een in omvang beperkt verschijnsel is, dat bovendien steeds minder lijkt voor te komen. De ACVZ schat dat jaarlijks enkele duizenden allochtone kinderen tijdelijk in het buitenland verblijven en daar naar school gaan. Naar het zich laat aanzien betreft het minder dan één procent van de allochtone leerlingen in Nederland.