Tot het huwelijk gedwongen

Volledige versie

Persbericht Voorstudie
Voorstudie 2

De minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie heeft op 2 augustus 2004 de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) advies gevraagd over de mogelijkheden tot het ontwikkelen van een beleid aangaande gedwongen huwelijken. Het gaat daarbij om mogelijke maatregelen gericht op preventieve, correctieve en eventueel repressieve aanpak in de Nederlandse context om gedwongen huwelijken te kunnen bestrijden. Voorts is de vraag gesteld welke rol de Nederlandse vertegenwoordigingen kunnen vervullen – in de mvv-procedure – bij het voorkomen dat gedwongen huwelijken leiden tot toelating tot Nederland. Ook het begeleiden van slachtoffers van gedwongen huwelijken in het land van herkomst die verblijfsrecht in Nederland hebben, dient bij het bezien van die rol te worden betrokken.