Vacature Voorzitter (v/m) (gesloten)

Per 1 december 2019 zoeken wij een nieuwe voorzitter.

Heeft u een goed zicht op migratie(beleid)? Bent u bekend met de rol van onafhankelijk
adviseur? Hebt u ervaring met het inspireren van multidisciplinaire teams in een politieke omgeving? Bent u een actief netwerker en verbinder?

Over de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken

De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) is een bij wet ingesteld onafhankelijk adviescollege, dat het kabinet en het parlement adviseert over migratievraagstukken. Daarmee levert de ACVZ een effectieve bijdrage aan het politieke, juridische en publieke debat.

Taken voorzitter

U bent via subcommissies betrokken bij de totstandkoming van adviesproducten. Eén keer per maand zit u de plenaire commissievergadering voor. U onderhoudt contacten met de diverse netwerkpartners. Als boegbeeld van de commissie draagt u op tactische wijze haar werk uit richting politiek, publiek en media.

Profiel voorzitter

U bent een betrokken, inspirerend, dynamisch en verbindend persoon. U denkt graag kritisch mee en kunt met overtuiging de complexe vraagstukken, waar de ACVZ over adviseert, uitleggen aan politiek en publiek. U hebt verder:

  • Een sterk ontwikkelde bestuurlijk-politieke sensitiviteit
  • Het vermogen om doortastend op te treden
  • Ervaring om een netwerk te onderhouden en uit te bouwen

Kennis en ervaring

We zoeken iemand met ruime (professionele/maatschappelijke) ervaring op het terrein van migratievraagstukken op zowel nationaal, Europees als internationaal niveau. U weet wat nodig is om de kwaliteit, positionering en uitstraling van een onafhankelijk adviesorgaan verder vorm te geven.

Benoeming

Leden worden op grond van de Kaderwet Adviescolleges benoemd. De voorzitter wordt bij Koninklijk Besluit benoemd, op voordracht van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. De benoemingstermijn is voor 4 jaar. Er wordt gestreefd naar diversiteit in de samenstelling van de commissie. De gemiddelde tijdsbesteding per week bedraagt 2 dagen.

Solliciteren

Voor vragen over de functie en de procedure kunt terecht bij prof. dr. Tesseltje de Lange (vice voorzitter ACVZ) (06 25495508) en mr. Wolf Mannens (secretaris – directeur) (06 22509186). Stuur uw motivatiebrief met CV uiterlijk 5 oktober 2019 aan de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, ter attentie van de vice voorzitter prof. dr. Tesseltje de Lange, via acvz@acvz.org. Selectiegesprekken vinden plaats in week 43 en 44.