Van Contourennota naar Inburgeringswet

Volledige versie

Persbericht Voorstudie
Reactie minister Parlementaire informatie 2 3
Memorie van toelichting Studie van H. Oosterom-Staples

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie heeft de ACVZ op 19 juli 2004, mede naar aanleiding van de behandeling van de Contourennota in de Tweede Kamer, verzocht haar te adviseren over de vraag of het opleggen van een inburgeringsplicht met boetesysteem ten aanzien van bepaalde categorie├źn personen in strijd is met nationale of internationale wetgeving en verdragen.
Voor verdere details van de adviesaanvraag, evenals voor de gekozen methodiek, wordt verwezen naar de inleiding en naar bijlage 1.