Legale kanalen voor arbeidsmigranten

Dit verkennend onderzoek van de ACVZ laat o.a. zien dat er indicaties zijn dat het ontwikkelen van een legaal arbeidsmigratiekanaal kan bijdragen aan het verminderen van ongecontroleerde migratie. Verder concludeert de ACVZ dat het middensegment van de arbeidsmarkt, in tegenstelling tot het topsegment, niet wordt ondersteund door een daarop afgestemd arbeidsmigratiebeleid.

Het onderzoek schetst niet alleen de bestaande regels en vormen van legale arbeidsmigratie, maar ook worden verschillende knelpunten, dilemma’s, kansen en oplossingsrichtingen op dit terrein beschreven.

Verkenning: Legale kanalen voor arbeidsmigranten 13 juni 2019

Interview commissielid Tesseltje de Lange

Tesseltje de Lange is vicevoorzitter bij de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken. Lees het interview met Tesseltje in het Financieel Dagblad: “Migratietaboe helpt niet tekort mensen oplossen.”

Interview Tesseltje de Lange

Meer informatie

Neem contact op met: Sonja Avontuur (senior adviseur): 06 – 46 84 09 08 of s.a.a.avontuur@acvz.minjenv.nl