Vooronderzoek Bed, Bad, Brood

Vooronderzoek bed, bad, brood

De ACVZ heeft eind 2017 knelpunten bij en mogelijke oplossingsrichtingen voor de bed-bad-broodopvang van niet rechthebbende vreemdelingen geïnventariseerd bij gemeenten, opvangorganisaties en het Rijk. Gelet op de huidige toenadering tussen Rijk en gemeenten zal de commissie vooralsnog niet over dit onderwerp adviseren.

Brief en Verslag verkennend onderzoek BBB

Nadere informatie over dit vooronderzoek: Sander Vergeer (06-46840912) a.c.vergeer@acvz.minvenj.nl