Vreemdelingenbeleid en terrorismebestrijding

Volledige versie

Reactie minister Parlementaire informatie

De ACVZ is van opvatting dat het vreemdelingenbeleid een serieuze bijdrage kan leveren aan het voorkomen en bestrijden van terrorisme. Bij deze stellingname passen enige relativerende opmerkingen. De ACVZ is zich ervan bewust dat het vreemdelingenbeleid zeker niet het enige instrument is om terrorisme tegen te gaan. Duidelijk is dat terrorisme kan worden ontplooid door personen die buiten het zicht blijven van instanties belast met de uitvoering van het vreemdelingenbeleid. Dit is het geval als – al dan niet genaturaliseerde – Nederlanders zich met terrorisme bezighouden, of vreemdelingen die al zeer lange tijd in Nederland verblijven of hier zelfs zijn geboren. Verder is het heel goed mogelijk om aanslagen te plannen en te plegen vanuit een locatie buiten de Nederlandse landsgrenzen (zoals aanslagen op diplomatieke vertegenwoordigingen of op schepen). Tenslotte, het is een illusie te veronderstellen dat wijzigingen in wetgeving en beleid op vreemdelingenterrein, hoe radicaal ook, de binnenkomst van potentiële terroristen in ons land onmogelijk zullen maken. Het vreemdelingenbeleid is één van de instrumenten bij de voorkoming en bestrijding van terrorisme. Als zodanig heeft de ACVZ bezien op welke wijze dit instrument optimaal kan worden gebruikt.