Werkprogramma 2018

Het kabinet heeft drie adviesonderwerpen voor het werkprogramma van de ACVZ voor 2018 vastgesteld.

Staatssecretaris Harbers (Justitie en Veiligheid) vraagt advies over ‘De rol van private actoren in het migratiedomein’ en over ‘De aanpak van secundaire migratie of doormigratie’

Vaststelling ACVZ werkprogrammering 2018

Gezamenlijke adviesvraag van staatssecretaris Harbers (Justitie en Veiligheid) en minister Dekker (Rechtsbescherming) over ‘Vreemdelingrechtelijke gevolgen van de voorstellen van de Staatscommissie Herijking Ouderschap’.

Adviesaanvraag herijking ouderschap