Wetsadvies over wijziging van de verblijfsduur van 5 naar 3 jaar

2 oktober 2018 is de ACVZ om advies gevraagd over het ontwerpbesluit tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met wijziging van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning asiel van vijf naar drie jaar. In haar advies concludeert de ACVZ dat dit wetsvoorstel onvoldoende gemotiveerd is; weinig betekenis heeft voor de uitvoeringspraktijk; de integratie bemoeilijkt en miljoenen meer zal gaan kosten.

Aanbiedingsbrief
15 November 2018

Tekst wetsadvies
15 November 2018