Advies wijziging Wet inburgering inzake invoering participatieverklaringstraject

De ACVZ onderschrijft het voornemen van het kabinet om de inburgering van nieuwkomers te bespoedigen en hen verplicht te informeren over de Nederlandse normen en waarden, en dit te verankeren in de Wet inburgering. De commissie stelt echter als alternatief voor om een zelfstandige inburgeringsactiviteit onder regie van de gemeente in te voeren en de (wederkerige) ondertekening van de (meertalige) participatieverklaring verplicht te stellen als voorwaarde voor deelname aan het inburgeringsexamen.

2016